คอร์สจับมือเขียนวิจัย ผู้เรียนสามารถจัดเนื้อหาที่ต้องการเรียน รวมทั้งวันเเละเวลาเรียนได้ค่ะ มี ทั้งหมด 3 คอร์ส

1.private course (ออนไลน์) ราคา 4,999 บาท 10 ชั่วโมง

2.private course
(เรียนที่บ้านอาจารย์ ตรงข้ามเดอะมอล์บางกะปิ) ราคา 5,999 บาท 10 ชั่วโมง

3.private course (นอกสถานที่) ราคา 6,999 บาท 10 ชั่วโมง

*** บริการงานด่วนภายใน 24 ชั่วโมง รอรับได้***

*ยินดีเป็นที่ปรึกษาช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในงานวิจัยทุกประเภท*

*รับผิดชอบงานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์*

มีความจริงใจ ยินดีให้คำปรึกษาได้ ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่โยนภาระงาน

การที่ท่านไว้วางใจว่าจ้างทำวิจัยหรือจ้างทำวิทยานิพนธ์กับทางเรานั้น ท่านจะได้รับความสะดวก และความสบายใจในการว่าจ้าง ว่าท่านจะไม่โดนโกงแน่นอน

หากท่านทำวิจัยบางส่วนมาด้วยตนเองแล้ว แต่จนแล้วจนรอด ไม่รู้จะทำบทถัดไปอย่างไร หรือติดขัดประการใดในการทำวิจัย ท่านสามารถส่งรายละเอียดเข้ามาให้ทางร้านพิจารณาก่อนได้ค่ะ

ติดต่อได้ง่าย สามารถคุยงานและตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว

ทางร้านมีการติดทางไลน์เเละ page face book เป็นหลัก แต่ช่องทางอื่นก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน แต่ทางไลน์เเละ page face book นั้น ทางร้านตอบอย่างรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไข ประเมินราคาค่าแก้ไข หรือแจ้งราคาค่าบริการ ล้วนแล้วแต่ตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ อีเมล หรือมือถือ

รับทำงานวิจัย งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับค้นคว้าข้อมูลงานที่มีผลต่อทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จนกว่าจะผ่าน พร้อมปรับปรุงเนื้อหาเพื่อทำวิจัยก่อนวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ให้สำเร็จด้วยดีจากประสบการณ์ทำงานวิจัยมากกว่า 20 ปี รับทำวิจัยทางการศึกษา รับปรึกษางานวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ทำภาคนิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ทำค้นคว้าอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ run SPSS รับเขียนบทคัดย่อ ไทย -อังกฤษ 

การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (งานคีย์ข้อมูล SPSS) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ One – Way ANOVA ใช้สถิติ T-test และ F-test ทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หรือทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี LSD อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ SPSS หาค่าความสัมพันธ์ด้วย Chi-Square หรือวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยขั้นสูงด้วย วิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression Analysis,และวิเคราะห์ SPSS ด้วยสถิติ Factor Analysis, Path Analysis, Structural Equation Model (SEM) เป็นต้น

ในคอร์สปรึกษาวิจัย / โค้ชวิจัย / สอนทำวิจัย บริการรับทำ ฝึกสอน และให้คำปรึกษาวิจัย อบรมวิจัย การสอนทำวิจัยโดยนักวิจัยมืออาชีพ เชี่ยวชาญงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ แก้ไขงานวิจัยที่มีปัญหา ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา คุณภาพคุ้มราคา ภายในเวลาที่ท่านกำหนด

การทำ isจ้างทำ isจ้างทำวิจัยจ้างทำวิทยานิพนธ์จ้างทํางานวิจัยจ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคาจ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่จ้างทําวิจัยราคาจ้างทําวิจัยราคาประหยัดจ้างทําวิทยานิพนธ์จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคาจ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์รับจ้างทำ isรับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูกรับจ้างทํารายงานรับจ้างทําวิทยานิพนธ์รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูกรับจ้างเขียนรายงานรับทำ isรับทำ powerpointรับทำ spssรับทำ thesisรับทำดุษฎีนิพนธ์รับทำวิจัยรับทำวิจัยราคาถูกรับทำวิทยานิพนธ์รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถามรับทำโปรเจคจบรับทํา thesisรับทํา สารนิพนธ์รับทํางานวิจัยรับทําปริญญานิพนธ์รับทํารายงานรับทําวิจัย ป.ตรีรับทําวิทยานิพนธ์รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โทรับทําวิทยานิพนธ์ ราคารับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่รับแปลงานวิจัยราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

#คอร์สละ999บาท#สอนทำวิจัย, #สอนทำวิจัยบทที่1, #สอนทำวิจัยบทที่2, #สอนทำวิจัยบทที่3, #สอนทำวิจัยบทที่4, #สอนทำวิจัยบทที่5, #สอนทำแบบสอบถาม, #สอนทำแบบสัมภาษณ์, #สอนวิเคราะห์ข้อมูล, #สอนอภิปรายผล, #สอนทำบทนำ, #สอนทำบรรณานุกรม, #จัดวันได้, #จัดเวลาเรียนได้ , #เรียนวิจัยเดี่ยว, #เรียนวิจัยกลุ่ม, #แนะแนวการทำวิจัย, #ปรึกษาการทำวจัย, #ปรึกษาวิทยานิพนธ์, #เรียนทำวิจัยบทที่1, #เรียนทำวิจัยบทที่2, #เรียนทำวิจัยบทที่3, #เรียนทำวิจัยบทที่4, #เรียนทำวิจัยบทที่5, #เรียนทำแบบสอบถาม, #เรียนทำวิจัย, #เรียนวิเคราะห์ข้อมูล

ขอบเขตการให้บริการในคอร์สปรึกษาวิจัย / โค้ชวิจัย / สอนทำวิจัย บริการรับทำ ฝึกสอน และให้คำปรึกษาวิจัย อบรมวิจัย การสอนทำวิจัย

 • ให้บริการปรึกษา Dissertation ตั้งแต่เริ่มคิดหัวข้อ เพื่อให้ได้หัวข้อที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและถนัดมากที่สุด ลูกค้าสามารถนำเสนอหัวข้อที่คาดหวังไว้ให้กับทีมงานได้เช่นเดียวกัน
 • วางโครงสร้าง Literature Review รวบรวมเอกสารผลงาน วิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการนำเสนอ Literature ที่มีคุณภาพ
 • วางแผน Primary Research และ Secondary Research เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้, ปัญหาที่อาจจะพบ, รวมถึงหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน
 • วางแผนโครงสร้างวิธีการดำเนินการวิจัย หรือ Methodology เพื่อหาข้อสรุปว่า วิจัยแบบ Qualitative หรือ Quantitative, หรือ Mixed Methods นั้นเหมาะสมกับงานวิจัยของลูกค้ามากที่สุด
 • บริการช่วยเหลือในการเก็บแบบสอบถามแบบ Online-Questionnaire รวมถึงแสดงผล SPSS เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์งานอย่างสูงสุด
 • จัดโครงสร้าง วาง Format หน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้งานชิ้นดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ทันที
 • บริการรับปรึกษาการทำ และ งานวิจัยภาษาอังกฤษอื่นๆ
 • ปรึกษาหัวข้อ Dissertation หรือพิจารณาหัวข้อ Dissertation ที่ทางลูกค้าได้นำเสนอ
 • วางแผนโครงสร้างงาน พิจารณาจากจำนวนคำหรือจำนวนหน้าของงานที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยลูกค้า
 • วางแผน Objectives ของ Dissertation ให้มีความชัดเจน และครอบคลุม
 • วิเคราะห์, วางแผน, และวางโครงสร้าง Literature Review ที่มีคุณภาพ, กระชับ, และเข้าใจง่าย
 • วางแผน, วางโครงสร้าง Methodology ของงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • วางแผน Research Timetable ที่ครอบคลุมระยะเวลาการทำงาน
 • แหล่งที่มาของงานทุกชิ้นต้องน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปต่อยอดได้จริง

รีวิวผลงานบางส่วนของลูกค้า ทางร้านขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจ ไว้วางใจเเละบอกต่อค่ะ รีวิวแน่น รีวิวทุกภาพ ทุกคำพูดมาจากลูกค้าจริง เพราะลูกค้ามาจ้างทำวิจัยแล้วชอบ ลูกค้าได้รับบริการที่ดี จึงกลับมารีวิวจากใจ

เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือรางวัลแห่งการทำงานค่ะ ราคาเป็นกันเอง สามารถเสนองบประมาณในการทำได้ รับผิดชอบจนกว่างานจะผ่าน ไม่ทิ้งงานค่ะ