Image

Our Services

ให้บริการคำปรึกษา บริการรับสอนเขียนหรือรับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (IS) งานค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ ในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และรับทําดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก) แบบใกล้ชิด ครบวงจร ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพเเละเชิงผสม ครอบคลุมทุกส่วนประกอบ และกระบวนการทำวิจัย มีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 20 ปีช่วยเหลือดูแลงานวิจัย (research assistant) เช่น คณะบริหารธุรกิจ (M.B.A),เศรษฐศาสตร์ (M.E.A,ครุศาสตร์(M.E.d),นิติศาสตร์ (L.L.M),รัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A) ,มนุษย์ศาสตร์,สังคมศาสตร์,การท่องเที่ยวและการโรงแรม,วิศวกรรมศาสตร์,นิเทศศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ

ทำไมต้องเลือกเรา 

♦เราให้คำแนะนำการทำ ร่วมกันปรึกษาหารือ กำหนดกรอบแนวคิด สืบค้น และเขียนงานวิจัย สังเคราะห์ สร้างเครื่องมือ และวิเคราะห์ผล ไปจนกระทั่งสรุปผลการวิจัย ทำบทความ นำเสนอเวทีวิชาการ

♦ ทางร้านเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งได้รับการยอมรับในการให้ความช่วยเหลือด้านงานวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาปริญญาบัญฑิต มหาบัญฑิตและดุษฎีบัณฑิต และนี่คือเหตุผลที่นักศึกษาถึงเลือกมาใช้บริการของเรา

♦ ทางร้านเราให้ราคาที่เหมาะสม มากกว่าที่ปรึกษาด้านงานวิทยานิพนธ์ จากที่อื่นๆ

♦ ทางร้านให้คำปรึกษาอย่างถี่ถ้วนโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายแพงเกินไป ให้ราคาที่เป็นธรรมและเป็นกันเอง

♦ สำหรับลูกค้าที่สนใจซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับงานตามวันและเวลา (DEADLINE) ตามความต้องการของลูกค้าได้ ทางร้านมีหน้าร้านสำหรับรับงาน ติดต่องาน และจ่ายเงินสด

♦ หากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน ทางร้านมีทีมงานออกนอกสถานที่ไปพบลูกค้าบริเวณใกล้เคียงเพื่อคุยรายละเอียดงาน จ่ายเงินสด หรือแม้กระทั่งสอนงานค่ะ

♦ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทางร้านมีทีมงานภาคเช้าและทีมงานภาคค่ำค่ะเพื่อให้งานทันตามกำหนดเวลาของลูกค้า มั่นใจในงาน หายห่วงไร้กังวล ได้รับงานแน่นอนค่ะ

♦ การทำงานวิจัย มีทีมงานงานที่ชำนาญในแต่ละสาขา มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีขึ้นไป มั่นใจในเนื้อหา การร้อยเรียงเนื้อหาสละสลวย ผ่านชัวร์ค่ะ

♦ คุยงานง่าย ติดต่องานรวดเร็ว ทั้งทางไลน์และทางโทรศัพท์ค่ะ

♦ รับประกันงานจนผ่านค่ะ ไม่ทิ้งงาน

♦ ส่งงานเร็ว ตรงเวลา ได้รับงานแน่นอนค่ะ

♦ สอนงานผ่านทาง Line , Skype หรือหากลูกค้าสามารถเดินทางมาเรียนที่ร้านหรือบริเวณใกล้เคียงได้เช่นกันค่ะ

♦ ให้คำปรึกษาตั้งแต่การคิดหัวข้อ การหาข้อมูล การทำเล่มจนถึงสอบจบค่ะ

♦ งานด่วน งานเร่ง แจ้งทางทีมงานได้ค่ะ คิดราคาปกติ ไม่คิดราคาเพิ่มค่ะ

♦ การทำวิจัยภาคภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งการแปลภาษาทางร้านมีทีมงานชาวไทยที่มีประสบการณ์การเรียนและการทำงานจากต่างประเทศและมีทีมงานชาวต่างชาติลูกค้ามั่นใจในหลักไวยากรณ์ได้ค่ะ

♦ ราคาเป็นกันเอง สามารถต่อรองราคากับทางร้านได้ค่ะ พี่แอดมินและเจ้าหน้าที่ทีมงานใจดีค่ะ

♦ ลูกค้าแบ่งชำระค่าใช้จ่ายได้ค่ะ

♦ สามารถดูตัวอย่างงานก่อนส่งงานจริงและก่อนจ่ายเงินได้ค่ะ

♦ทำหลายเล่มหรือมีเพื่อนทำหลายคนคิดราคาพิเศษค่ะ

พวกเราคือ ทีมงานวิจัยคุณภาพ

   ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำให้คำปรึกษาตลอดจนไขข้อข้องใจในเรื่องของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์  ด้วยทีมงานคุณภาพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้น หลากสาขาวิชา ในทุกระดับ 
    ทางร้านจะช่วยให้ท่านเข้าใจภาพรวมของงานวิจัยจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย ที่ท่านควรรู้เพื่อนำไปใช้ ในการศึกษาและการทำงานได้อย่างแท้จริง นอกจากผลงานที่มีคุณภาพแล้ว ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและราคาที่ยุติธรรมเป็นสิ่งที่เราตะหนักอยู่เสม 

ขอบเขตการให้บริการ

คอร์สปรึกษาวิจัย / โค้ชวิจัย / สอนทำวิจัย บริการรับทำ ฝึกสอน และให้คำปรึกษาวิจัย อบรมวิจัย การสอนทำวิจัย

 • ให้บริการปรึกษา Dissertation ตั้งแต่เริ่มคิดหัวข้อ เพื่อให้ได้หัวข้อที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและถนัดมากที่สุด ลูกค้าสามารถนำเสนอหัวข้อที่คาดหวังไว้ให้กับทีมงานได้เช่นเดียวกัน
 • วางโครงสร้าง Literature Review รวบรวมเอกสารผลงาน วิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการนำเสนอ Literature ที่มีคุณภาพ
 • วางแผน Primary Research และ Secondary Research เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้, ปัญหาที่อาจจะพบ, รวมถึงหาทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน
 • วางแผนโครงสร้างวิธีการดำเนินการวิจัย หรือ Methodology เพื่อหาข้อสรุปว่า วิจัยแบบ Qualitative หรือ Quantitative, หรือ Mixed Methods นั้นเหมาะสมกับงานวิจัยของลูกค้ามากที่สุด
 • บริการช่วยเหลือในการเก็บแบบสอบถามแบบ Online-Questionnaire รวมถึงแสดงผล SPSS เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์งานอย่างสูงสุด
 • จัดโครงสร้าง วาง Format หน้ากระดาษตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้งานชิ้นดังกล่าวสามารถนำไปใช้ได้ทันที
 • บริการรับปรึกษาการทำ และ งานวิจัยภาษาอังกฤษอื่นๆ
 • ปรึกษาหัวข้อ Dissertation หรือพิจารณาหัวข้อ Dissertation ที่ทางลูกค้าได้นำเสนอ
 • วางแผนโครงสร้างงาน พิจารณาจากจำนวนคำหรือจำนวนหน้าของงานที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยลูกค้า
 • วางแผน Objectives ของ Dissertation ให้มีความชัดเจน และครอบคลุม
 • วิเคราะห์, วางแผน, และวางโครงสร้าง Literature Review ที่มีคุณภาพ, กระชับ, และเข้าใจง่าย
 • วางแผน, วางโครงสร้าง Methodology ของงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • วางแผน Research Timetable ที่ครอบคลุมระยะเวลาการทำงาน
 • แหล่งที่มาของงานทุกชิ้นต้องน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปต่อยอดได้จริง